Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Zenbun. Tôi đến từ Thượng Hải. Tôi đến Nhật bản từ Thượng Hải vào tháng 2015. Tôi hiện đang theo học tại trường toa của các ngôn ngữ quốc tế. Tôi đã được học tập tại đông á trong một năm. Các trường học là rất đẹp, giáo viên là loại, và những người bạn của trường là rất thú vị. Vào những ngày của tôi, tôi thích mua sắm với bạn bè của tôi và xem phim. Tiếp tục học Nhật bản đã cho tôi tự tin hơn. Tôi muốn học vui vẻ ở đông á từ bây giờ.