Khóa mùa hè là một thị thực ngắn hạn cho phép bạn đến Nhật bản, học tiếng Nhật trong một thời gian ngắn từ một đến hai tuần, và các hoạt động kinh nghiệm.

Mô tả của khóa học

Sau khi có được một thị thực ngắn hạn và đến Nhật bản, bạn sẽ có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp của mình bằng tiếng Nhật trong một thời gian ngắn từ một đến hai tuần và trải nghiệm một loạt các văn hóa Nhật bản. Vào buổi sáng, tôi học trong lớp học tiếng Nhật là tốt nhất cho bạn, và chuẩn bị kinh nghiệm văn hóa Nhật bản và các hoạt động vào buổi chiều. Hãy trải nghiệm không thể nào quên ở Nhật bản!

Khuyến nghị cho một người như vậy

  • Những người muốn trải nghiệm tham quan và sinh sống tại Nhật bản khi học Nhật bản
  • Những người muốn học Nhật bản như hội thoại hàng ngày một cách mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn
  • Tôi có quan tâm đến việc học tập ở nước ngoài, vì vậy tôi muốn trải nghiệm nó trong một khoảng thời gian ngắn.
Bấm vào đây để thủ tục lối vào.