Truy cập bằng tàu hỏa

Bản đồ Google

Surroundings

Có đại học Tokyo Denki, đại học quốc tế Tokyo, đại học Shomi Gakuen, đại học Josai, đại học Toyo, đại học văn hóa Daito, thư viện thành phố và Trung tâm cộng đồng gần trường, và môi trường phù hợp cho việc học tập được diễn ra. Đó là một thành phố yên tĩnh và bình tĩnh với các đường phố mua sắm và Trung tâm mua sắm, rất thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày.