Hãy làm hết mình để cải thiện Nhật bản của bạn và tích cực tham gia vào các sự kiện như vậy!

Dong-A viện Ngoại ngữ quốc tế Cup Chiết Giang sinh viên đại học Nhật bản song bragging Tournament 01
Dong-A viện Ngoại ngữ quốc tế Cup Chiết Giang sinh viên đại học Nhật bản song bragging Tournament 02