Bạn có thể học Nhật bản bởi một người. Bạn có thể học tại quốc gia của riêng bạn. Sau đó, tại sao bạn học tại trường ở Nhật bản? Câu trả lời là trong TOUA (ở đây). Để tìm hiểu Nhật bản, chúng tôi sử dụng người, vật, và xã hội tốt. Đó là công việc của chúng tôi để giúp bạn với điều đó.