Hôm nay, với sự hợp tác của các sở cứu hỏa, chúng tôi tiến hành một khoan triệt thoái trong một giả định của một đám cháy. Tất cả mọi người, xin vui lòng có được những kiến thức đã học trong các khoan sơ tán vững chắc, và sử dụng nó trong trường hợp của một thảm họa.

Hinan01
Hinan02