Vào tháng 2016, sinh viên trong các lớp A6 và B7 đã tình nguyện nhận lá rụng. Chúng tôi nhóm lại và làm sạch nó hạnh phúc bằng cách sử dụng chổi và terns. Có rất nhiều lá rụng trong cây lót cây từ trường đến Kitasakado Station, nhưng nhờ sự hợp tác của mọi người, con đường trở nên rõ ràng và sạch sẽ sau một giờ, và cảm giác đã trở thành làm mới. Các sinh viên đã có thể có một kinh nghiệm rất có ý nghĩa trong khi có vui vẻ. Tôi cám ơn hàng xóm của tôi, và tôi đã rất hạnh phúc và bổ ích, và tôi đã làm việc chăm chỉ. Đó là một hoạt động tình nguyện mà tôi đã có thể học được niềm vui của việc làm một điều gì đó cho con người và lòng biết ơn đối với dân chúng. Tôi muốn kinh nghiệm này sẽ hữu ích cho cuộc sống tương lai và học tập của tôi. Tôi muốn tiếp tục thực hiện trao đổi và đóng góp với cộng đồng địa phương.

#
#
#
#