Đó là thứ sáu cuối cùng của tháng khi thời tiết đã được tốt đẹp 🌞

Tại trường toa của ngoại ngữ quốc tế, tôi đã đi đến công viên Kasai Rinki và Mizunen cho các hoạt động ngoại khóa tại tất cả các trường học!

Click vào đây để hình ảnh của sự kiện.