Xin chào, bạn của tôi. Tên tôi là Li Zhengchae. Anh có thể gọi tôi là Chuchu!
Tôi đã luôn thích manga và anime Nhật bản, và trong tháng mười 2013 cuối cùng tôi đã đến Nhật bản để nghiên cứu. Cảm ơn bạn đã học tập tại trường ngoại ngữ quốc tế toa và giảng dạy các giáo viên vui lòng! Trong tháng hai 2014, tôi đã thông qua đại học Kyoto Seika và tốt nghiệp ở đây. Cuộc sống ở Nhật bản là khó khăn, nhưng tôi cảm thấy như tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu tôi có một giấc mơ! Bây giờ tôi đang làm việc chăm chỉ để trở thành một nghệ sĩ manga, một thứ hai tại Đại học Kyoto Seika! Bây giờ chúng ta đã đi xa, chúng ta hãy đi!