Bí quyết để cải thiện tiếng Nhật của bạn là hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi đang chờ đợi không chỉ cho Nhật bản, mà còn cho các câu hỏi toán học và các vấn. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, xin vui lòng nói chuyện với chúng tôi về bất cứ điều gì. Hãy sử dụng giáo viên một cách tốt và sống một cuộc sống du học thú vị!