Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Sbota Dejan. Tôi đến từ Croatia. Tôi đã 37 tuổi năm nay và đã đến Nhật bản với gia đình của tôi trong tháng mười một 2014. Năm ngoái, tôi đã làm việc tại Phòng khám Midri và Honda Heat. Tôi không giỏi Nhật bản, vì vậy tôi quyết định đi đến một trường học tiếng Nhật vì tất cả những bất tiện tôi đã có trong công việc. Sau khi nghiên cứu rất nhiều, tôi đã chọn trường toa của ngoại ngữ quốc tế. Các giáo viên ở đông á rất tử loại và tốt bụng. Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của tôi là tốt. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy tất cả các bạn ở đông á.